Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy

(ergonomia w leśnictwie), jest bardzo złożonym problemem w stosowaniu bezpiecznych metod pracy. Stosowanie bezpiecznych metod pracy przez robotników leśnych uzależnione jest od następujących czynników: 1. Niemal wszyscy robotnicy leśni są równocześnie  rolnikami,  znacznie obciążonymi uprawianiem własnych gospodarstw rolnych (z nich czerpią większość swoich dochodów); 2. Robotnicy wynoszą ze swego środowiska utrwalony sposób posługiwania się narzędziami ręcznymi, który często nie spełnia wymogów bezpieczeństwa; 3. Robotnicy nie mają nawyków i pozytywnej motywacji do stosowania zasad bezpieczeństwa pracy. Preferowanie przez nich w większości pracy indywidualnej utrudnia nadzór i egzekwowanie stosowanie tych zasad w praktyce.Trzeba dodać, że zmiana charakteru wymienionych czynników na korzyść w niewielkim niestety stopniu zależy od leśników. Czynniki te bowiem, są często skutkiem wieloletniej tradycji i mogą ulegać zmianie, wraz z dokonywaniem się przekształceń w całości gospodarki kraju.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Sowa J. M. 1995. Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Materiały do wykładów, KULiD, AR Kraków.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt