Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki abiotyczne

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), fizykochemiczne czynniki środowiska, nieożywione elementy środowiska przyrodniczego mające wpływ na aktywność organizmów, liczebność, rozmieszczenie i efektywność procesów życiowych. W ich obrębie wyróżniamy czynniki klimatyczne (należą do nich m.in. temperatura, wilgotność, nasłonecznienie, ciśnienie, wiatr), topograficzne (ukształtowanie terenu) oraz czynniki edaficzne (glebowe), np. pH, zawartość substancji mineralnych i toksycznych. Czynniki abiotyczne wraz z czynnikami biotycznymi tworzą grupę czynników ograniczających.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt