Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki biotyczne

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [gr. bíos = życie], żywe elementy środowiska (rośliny, zwierzęta, grzyby, a także mikroorganizmy) wywierające wpływ na procesy życiowe innych organizmów oraz na czynniki abiotyczne; wraz z fizykochemicznymi składnikami środowiska stanowią grupę czynników ograniczających. Zwykle działają kompleksowo i wywierają znaczący wpływ na przystosowania organizmów do środowiska.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt