Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki chorobotwórcze

(fitopatologia leśna), dzielą się na abiotyczne, zwane nieorganicznymi, niepasożytniczymi lub niezakaźnymi (niskie lub wysokie temperatury, deficyt lub nadmiar wody, niekorzystne odżywianie, emisje substancji trujących lub zaburzenia atmosferyczne) oraz na biotyczne, czyli ożywione zwane zakaźnymi lub infekcyjnymi. Czynniki chorotwórcze obejmują żywe organizmy lub istoty do nich zbliżone (wirusy Virus). Z nadkrólestwa bezjądrowych (Procaryota) patogenami roślin mogą być bakterie (Bacteria), wśród których wyróżniamy fitoplazmy i spiroplazmy (Mollicutes). Natomiast z nadkrólestwa organizmów jądrowych (Eucaryota) patogenami roślin mogą być organizmy z królestwa grzybów (Mycetalia) - z podkrólestw Mycoprotista (grzyborośla), Chromista (grzybopływki) i Fungi (grzyby właściwe), a także z królestwa roślin (Vegetabilia) oraz królestwa zwierząt (Animalia). Największe znaczenie dla leśnictwa mają grzyby właściwe oraz grzybopływki.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mańka K., 2005. Fitopatologia Leśna. Wydanie VI zmienione i poprawione. PWRiL Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt