Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki ekologiczne

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), czynniki środowiskowe [gr.kos = dom, domostwo + lógos = nauka], wszystkie warunki bytowania organizmów mające bezpośredni lub pośredni wpływ na ich wzrost, rozwój, aktywność życiową i metabolizm. Są to zarówno elementy ożywione (czynniki biotyczne), jak i nieożywione (czynniki abiotyczne) ich środowiska życia, a także czynniki antropogeniczne. Te same warunki danego środowiska działają niejednakowo w stosunku do różnych gatunków, a nawet oddziałują nierównomiernie na ten sam organizm w różnych okresach jego życia. Wśród czynników ekologicznych wyróżniamy czynniki niezbędne, bez których dany organizm nie może istnieć lub odbyć pełnego cyklu swojego rozwoju. Dla roślin zielonych jest to np. dostępność tlenu, dwutlenku węgla, energii słonecznej, wody, ciepła i soli mineralnych, a dla zwierząt – tlen, składniki organiczne i woda. Inne czynniki ekologiczne nie są nieodzowne dla życia i rozwoju organizmów, ale ich obecność i natężenie nie pozostaje bez wpływu. Zaliczamy do nich np. wiatr, rozrzedzenie powietrza oraz czynniki antropogeniczne (np. gazy spalinowe, środki ochrony roślin). Czynniki ekologiczne działają kompleksowo. Znaczenie każdego z nich zmienia się w zależności od zespołu czynników, które mu towarzyszą. Istnieje też współzależność – zmiana jednego pociąga za sobą zmianę innych czynników. Organizmy przystosowują się zwykle do całego zespołu warunków ekologicznych panujących w ich środowisku.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt