Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki klasyfikujące drogi leśne

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), klasyfikacja dróg leśnych uzależniana jest od kilku czynników:
• Obowiązującego prawa krajowego decydującego o klasyfikacji dróg publicznych i wewnętrznych oraz przepisów związanych z leśnictwem;
• Warunków geograficznych (położenia, ukształtowania terenu) oraz obowiązujących zasad w funkcjonowaniu leśnictwa, jak i zaszłości historycznych;
• Stopnia zmechanizowania prac leśnych oraz szybkości ich wprowadzania.Czynniki wpływające na podział dróg w leśnej sieci komunikacyjnej:
• dostępność dla ruchu pojazdów, dzieląca drogi na publiczne i leśne;
• znaczenie komunikacyjne drogi, klasyfikujące je na drogi główne i boczne (1-rzędu, 2- rzędu i dojazdowe);
• przeznaczenie dróg wynikające z ich głównej funkcji: wywozowe, dojazdy pożarowe, administracyjne, turystyczne, operacyjne;
• położenie w terenie: dolinowe, stokowe, warstwicowe, grzbietowe;
• obciążenie ruchem, podział uzależniony od natężenia ruchu i typów pojazdów dzielący drogi na klasy techniczne;
• rodzaj konstrukcji nawierzchni: gruntowe naturalne nieprofilowane, gruntowe profilowane, gruntowe ulepszone, twarde nieulepszone, twarde ulepszone, tymczasowe;
• okres użytkowania: drogi okresowe wykonane na czas realizacji transportu, drogi sezonowe umożliwiające transport w zależności od warunków klimatycznych (zimowe, w okresach suszy), drogi całoroczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt