Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki ograniczające wzrost liczebności populacji

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), czynniki środowiskowe obniżające tempo wzrostu populacji przez wpływ na jej rozrodczość lub śmiertelność. Są zależne i niezależne od zagęszczenia populacji. Czynnik zależny od zagęszczenia (fakultatywny) działa tym silniej, im większa jest liczebność populacji. Utrzymuje ją na stosunkowo stałym poziomie w granicach pojemności środowiska, obniżając tempo jej wzrostu przez zwiększenie śmiertelności lub obniżenie rozrodczości. W wypadku populacji malejącej działa odwrotnie, obniżając śmiertelność, a zwiększając rozrodczość. Przykładami czynników zależnych od zagęszczenia są: drapieżnictwo, choroby, konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa. Czynniki zależne od zagęszczenia mogą prowadzić również do cyklicznych fluktuacji zagęszczenia populacji. Czynnik niezależny od zagęszczenia wpływa na wielkość danej populacji, ale sam nie zmienia się pod wpływem zmian wielkości tej populacji. Przykładami takich czynników są różnego rodzaju katastrofy, np. powódź, huragan, pożar, zamieć. Ich wystąpienie oraz skutki działań są trudne do przewidzenia i mogą spowodować drastyczne zmiany liczebności populacji. Odsetek zabitych osobników nie zależy w tym wypadku od wielkości populacji.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt