Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki szkodliwe

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą. Ważniejsze czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy:
- substancje chemiczne (toksyczne, drażniące, uczulające, rakotwórcze), - pyły przemysłowe (zwłókniające, rakotwórcze, itp.),
- hałas (dźwięki słyszalne, infradźwięki, ultradźwięki), - wibracja (drgania miejscowe, ogólne), - mikroklimat (zimny, gorący),
- niedostateczne oświetlenie stanowisk pracy, - promieniowanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i podczerwone, - pola elektromagnetyczne.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt