Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

czynniki wpływające na powstanie wykrotu

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), czynnikami wpływającymi na powstawanie wykrotów są:
- ograniczony system korzeniowy (zasięg poziomy i pionowy korzeni szkieletowych),
- zły stan zdrowotny korzeni szkieletowych (występowanie ubytków wgłębnych i zgnilizn),
- kierunkowe ciążenie drzewa (wiatr, wygięcie pnia drzewa, ekscentryczny rozwój korony, obciążenie śniegiem, szadzią, gołoledzią),
- specyficzne warunki glebowe (typ gleby oraz jej uwilgotnienie. Lepsze warunki zapewniają gleby z większą zawartością części szkieletowych, natomiast szczególnie niebezpieczne są gleby drobnoziarniste, z dużą ilością mikroporów (wysadzinowe), na których w warunkach silnego uwilgotnienia dochodzi często do licznych wywałów),
- środowiska antropogeniczne (mechaniczne zmiany w strukturze gleby, ograniczanie przestrzeni życiowej oraz akumulacja materiałów budowlanych w glebach naturalnych i w warstwach nasypowych.
Podstawową przeszkodą w prawidłowym rozwoju korzeni jest mała zawartość powietrza w glebie oraz zakłócenie stosunków wodnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wydawnictwo UR w Krakowie.

Publikacje powiązane tematycznie

Jewuła E. 1970. Pozyskiwanie drewna w drzewostanach uszkodzonych przez wiatry oraz okiść. Sylwan, 11: 75–84.
Kosmala M. 2006. Co każdy arborysta o korzeniach drzew wiedzieć powinien. Uprawa i Ochrona Drzew, 15: 52–62.
Puchniarski T. 2003. Klęski żywiołowe w lasach. Poradnik leśniczego. Metody zapobiegania i likwidacji. PWRiL, Warszawa.
Sady W., Lis-Krzyścin A. 2005. Gleba w terenach miejskich jako miejsce rozwoju roślin. [W:] Pielęgnacja i ochrona zieleni miejskiej. Red. P. Śliwa, K. Wiech. Text, Kraków: 37–42.
Suwała M. 1991. Pozyskiwanie drewna w drzewostanach uszkodzonych (złomy i wywroty). [W:] Rogaliński K. [red.] Poradnik leśniczego, 520–528. Wydawnictwo Świat, Warszawa.
Suwała M. 2000. Plan i metody pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych. Postępy techniki leśnej, 74: 7–13.
Suwała M. 2002. Pozyskiwanie drewna ze złomów i wywrotów. Głos lasu, 3: 5–9.
Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.
Zajączkowski J. 1991. Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu. Wydawnictwo Świat, Warszawa.

Zdjęcia

czynniki wpływające na powstanie wykrotu
czynniki wpływające na powstanie wykrotu
czynniki wpływające na powstanie wykrotu

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt