Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

darniowanie

to pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45°, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

Specyfikacja techniczna D - 06.01.01 Humusowanie z obsiewem i darniowanie. 1998 GDDP

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/santok/2114.pdf   http://zdw-gdansk.pl/ea/uploads/form1/38/1208778103.41_D%20-%2006.01.01a.pdf 

Publikacje powiązane tematycznie

PN-B-12082:1996: Urządzenia wodno-melioracyjne - Darniowanie - Wymagania i badania przy odbiorze.

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt