Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dawka polewowa (netto, brutto)

(inżynieria leśna, hydrologia), wielkość dawki jednorazowego polewu netto (dn) określa okresie ustala się na podstawie zawartości wody łatwo dostępnej, jaką dana gleba może zatrzymać ze względu na jej skład mechaniczny oraz pożądanej głębokości zwilżenia gleby ze względu na zasięg korzeni siewek .
Ustalenie wielkości dawki (dn) oblicza się ze wzoru:
dn = 0,1*wd *h
gdzie:
dn – dawka polewowa netto [mm],
wd – zawartość wody łatwo dostępnej w % objętości gleby (tab),
h – miąższość strefy efektywnego zwilżania, przyjmowanej jako miąższość strefy korzeniowej roślin [cm].
W czasie deszczowania istnieją pewne straty wody na parowanie w powietrzu, zwiewanie drobnych kropli przez wiatr poza pole zraszania, parowanie ze zroszonej powierzchni gleby, siewek lub sadzonek. Dlatego należy doprowadzić do gleby odpowiednio większą dawkę polewową, która będzie sumą dawki netto i wymienionych wyżej strat wody przy deszczowaniu. Ilość tę, zwaną dawką polewową brutto D oblicza się według zależności:
  D = dn/ke (mm)
gdzie: dn - dawka polewowa  netto (mm),
 ke - współczynnik efektywności technicznej deszczowania, którego wartość
  dla zraszaczy deszczownianych stosowanych w szkółkach wynosi 0,85, a  
  dla mikrozraszaczy wynosi 0,90.

 

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Pierzgalski E., Tyszka J., Boczoń  A., Wiśniewki S., Jeznach J.,  Żakowicz S., 2002: „Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach       otwartych”, Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Leciejewski P. 2011. Nawodnienia w szkółkach leśnych. Biblioteczka Leśniczego nr 330.
Karczmarzyk S., Nowa L. (Red.) 2006: Nawadnianie roślin. PWRiL.
Babiński S., 1987. Melioracje wodne w lasach. Wydawnictwo SGGW AR. Warszawa.
 

Powiązane hasła

częstotliwość deszczowania

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

dawka polewowa (netto, brutto)
dawka polewowa (netto, brutto)

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt