Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), jest to decyzja administracyjna wymagana w procesie budowlanym wydawana inwestorowi w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 Nr 0, poz.647). Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt