Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

defoliacja

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. de- – przedrostek oznaczający przeczenie + folium = liść], przedwczesny, samorzutny opad lub przebarwienie liści drzew i krzewów związane z chorobą lub osłabieniem wynikającym głównie z zanieczyszczeń atmosfery. Powoduje obniżenie intensywności fotosyntezy, a tym samym produkcji pierwotnej w ekosystemie leśnym. Ubytek liści wyrażony procentowo stanowi kryterium oceny zdrowotności lasu metodą bioindykacji. D. może być też wywołana celowo przez użycie środków chemicznych (defoliantów, herbicydów) np. w celu ułatwienia zbiorów lub zwalczania chwastów.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt