Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

degeneracja ekosystemu

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. de- – przedrostek oznaczający przeczenie + generatio = płodzenie, rodzenie, gr. oíkos = dom, domostwo + systema = metoda, układ], krótkotrwałe odkształcenie naturalnej struktury ekosystemu (lub jego części) i wynikające z tego zaburzenia w jego funkcjonowaniu; mogą ją wywołać endogenne czynniki biotyczne (np. nagromadzenie się odchodów ptaków kolonijnych w miejscu gniazdowania zmienia właściwości fizykochemiczne gleby, a także roślinność) lub czynniki egzogenne (np. pożar, wypas zwierząt, wydeptywanie, wyrąb).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Powiązane hasła

regeneracja ekosystemu

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt