Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

degradacja gleb

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), [łac. de- = przedrostek oznaczający przeczenie + gradatio = stopniowanie], obniżenie żyzności i upośledzenie funkcji gleby w ekosystemie wskutek pogorszenia się jej właściwości fizykochemicznych i biologicznych, ważnych dla życia i rozwoju roślin. D.g. może być wywołana czynnikami naturalnymi (np. zmianami klimatycznymi, działalnością wód opadowych) lub antropogenicznymi (np. zaburzenie stosunków wodnych wskutek niewłaściwej melioracji, nadmierny wypas zwierząt, niewłaściwa uprawa roli, eksploatacja surowców ziemnych, nadmierne stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów). Jej wskaźnikiem jest spadek produktywności.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt