Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

degradacja gleby

(gleboznawstwo leśne), wiele procesów i zjawisk pogorszających jej właściwości fizyczne (zniszczenie struktury), biologiczne (zmniejszenie ilości i jakości próchnicy) lub chemiczne (np. zakwaszenie przez wymywania kationów zasadowych wapnia, magnezu, potasu), wpływających niekorzystnie na warunki życia roślin. Wyróżnia się następujące grupy działalności człowieka wpływających na degradację:
1. Wpływ zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
2. Wpływ składowisk odpadów stałych i płynnych
3. Wpływ eksploatacji kopalin,
4. Wpływ hydrotechniki na pokrywę glebowo-roślinną,
5. Wpływ rolnictwa i agrotechniki na gleby, wody i rośliny,
6. Wpływ turystyki na pokrywę glebowo-roślinną.
Zdefiniowano następujące procesy degradacji gleb:
(1) wyjaławianie gleby (ługowanie kationów zasadowych Ca i Mg, a przybywa H, Fe),
(2) zakwaszanie gleb,
(3) pobieranie składników i tworzenie biomasy,
(4) intensywna nitryfikacja,
(5) humifikacja materii organicznej i obniżenie zawartości próchnicy przez przyspieszoną jej mineralizację,
(6) degradacja stosunków wodnych (naturalne obniżenie lustra wody, melioracje mokradeł i osuszanie terenów kopalnianych),
(7) erozja – jest procesem geologicznym, który niszczy i wyrównuje powierzchnię ziemi,
(8) zanieczyszczanie gleb – odpady budowlane, chemiczne zanieczyszczenie gleb,
(9) wprowadzanie do gleby związków chemicznych, które ograniczają i niszczą jej aktywność biologiczną – chemiczne środki ochrony roślin, gazy i pyły przemysłowe,
(10) procesy naturalne jak powodzie, tornada, wulkany.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Baran S., Turski R., 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
Karczewska A., 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. s. 390.

Publikacje powiązane tematycznie

Baran S., Turski R., 1995. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie.
Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby. Komisja Wspólnot Europejskich. Bruksela, dnia 22.9.2006. Komunikat Komisji Do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów.
Kondras M., Czępińska-Kamińska D., 2009: Relationship between the concentration of trace elements and the physical-chemical properties of polluted soils near gas stations in the Warsaw agglomeration, Soils of chosen landscapes, University of Warmia and Mazury. 97-108
Gworek B., Bojanowicz-Bablok A., 2009: Azbest w odpadach. Instytut Ochrony Środowiska. 1-67.
Kusińska A., Kisiel M., Oktaba L., 2009: Zanieczyszczenie gleb i wód jako skutek składowania nawozów organicznych. AQUA 2009. Problemy Inżynierii Środowiska. Płock, 134-139
Stępień W., 2009: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 38-54.
Karczewska A., 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. s. 390.

Powiązane hasła

ochrona gleb

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt