Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

deklaracja zgodności

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), dokument wystawiony przez wytwórcę lub dostawcę danego wyrobu, w którym ten deklaruje, na wyłączną odpowiedzialność, że określona w deklaracji maszyna lub element bezpieczeństwa są zgodne z właściwymi normami i wymaganiami określonymi odpowiednimi przepisami prawa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służacych ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz. U. z 2000 r. nr 5, poz. 53)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt