Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

depresja zwierciadła wody

(inżynieria leśna, hydrologia), obniżenie, wgłębienie w powierzchni zwierciadła wody podziemnej wywołane pompowaniem lub wymuszone obniżeniem stanów wody na granicach warstwy, parowaniem itp. (depresja jednostkowa, depresja jednostkowa przyrostowa). Depresja zwierciadła wody wyraża się różnicą stanów zwierciadła statycznego i zwierciadła dynamicznego (zwierciadło wód podziemnych).Depresja regionalna to średnia wielkość obniżenia statycznego zwierciadła wody podziemnej w obrębie jednostki hydrogeologicznej, powstałego pod wpływem eksploatacji wody podziemnej za pomocą większej liczby ujęć (bez uwzględniania depresji w samych ujęciach – studniach); wywołana  łącznym wydobyciem wody w ilości 1000 m3/dobę nosi nazwę d. regionalnej jednostkowej.Depresja wypadkowa – obniżenie statycznego zwierciadła wody powstałe wskutek interferencji lejów depresji studzien współdziałających. W zależności od wielkości zmian depresji zwierciadła wody w trakcie eksploatacji wody podziemnej depresja może być d. ustaloną, czyli stałą w czasie wydobywania wody, i d. nieustaloną, tj. ulegającą zmianom w trakcie jej eksploatacji. Depresja rzeczywista to obniżenie na zewnętrznej ścianie otworu hydrogeologicznego (studni) mierzone w przyległym piezometrze, podczas gdy w samym otworze hydrogeologicznym (studni) obserwujemy depresję (d. pozorna) powiększoną o zeskok (efekt przyścienny).Depresja obliczeniową jest d. rzeczywista, wyznaczana najczęściej przez odjęcie wartości efektu przyściennego (zeskoku, będącego wyrazem strat hydraulicznych na filtrze) od wartości depresji w studni pompowanej (d. pozornej).ang. drawdown, depression

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Słownik hydrogeologiczny. Praca zbiorowa pod red. J. Dowgiałło, A. Kleczkowski, A. Macioszczyk, A. Rożkowski. PIG, Warszawa, 2002

Powiązane hasła

lej depresji

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt