Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

diabaz

(gleboznawstwo leśne), skała magmowa, wylewna, pokrewna bazaltowi, złożona z minerałów ciemnych i czarnych, zasadowych oraz szarego i czarnego ciasta skalnego. Odpowiada gabru w grupie skał magmowych głębinowych. W Polsce występuje w Niedźwiedziej Górze k/Krzeszowic, w Górach Kaczawskich, Sowich i Złotych, w Masywie Śnieżnika, w podłożu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także w podłożu północno-wschodniej Polski. Skała trudno wietrzejąca, jej zwietrzelina zwykle jest silnie kamienista, posiada przydatność glebotwórczą zbliżoną do bazaltu ze względu na korzystny dla roślin skład chemiczny.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Zdjęcia

diabaz oliwinowy
diabaz

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt