Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dobór gatunkowy drzew do zadrzewień w warunkach miejsko-przemysłowych

(arborystyka, pielęgnowanie drzew), pod względem odporności na warunki miejsko-przemysłowe wyróżnia się:
- gatunki i odmiany najbardziej odporne – ich dynamika wzrostu i stopień żywotności na wszystkich stanowiskach są zbliżone do naturalnego,
- gatunki średnio odporne – wyraźnie negatywnie reagują na siedliskach najbardziej zmienionych, co widoczne jest jako obniżona żywotność i wczesne zamieranie aparatu asymilacyjnego,
- gatunki i odmiany najmniej odporne – normalnie rozwijają się jedynie na stanowiskach zbliżonych do naturalnych. Ich reakcja na niekorzystne warunki polega na znacznym obniżeniu żywotności, zachwianiu rytmiki rozwojowej, karleniu organów wegetatywnych i zanikaniu rozwoju generatywnego.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łukasiewicz A., Łukasiewicz A. 2009. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Publikacje powiązane tematycznie

Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

dobór gatunkowy drzew do zadrzewień w warunkach miejsko-przemysłowych

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt