Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dobór krewniaczy

Opis
Zgłoś uwagę

(ekologia lasu, podstawowe zasady, prawa i teorie ekologiczne), [ang. kin selection], forma selekcji ponadosobniczej przejawiająca się faworyzowaniem zachowań zwiększających dostosowanie osobników spokrewnionych. Opiera się na altruizmie osobników przynoszącym korzyści krewniakom. Działa przede wszystkim u zwierząt żyjących w stadach lub rojach, składających się z blisko spokrewnionych osobników (np. u owadów społecznych, zwierząt kopytnych). Osobniki takie są nosicielami znacznej liczby wspólnych genów, a ich przeżycie i sukces rozrodczy stanowi tzw. łączną wartość przystosowawczą. Zachowania altruistyczne przynoszą altruiście doraźny uszczerbek, ale sprzyjają przekazaniu pewnej części jego genów następnemu pokoleniu. Pomniejszenie przez niego własnej zdolności do przekazania swych cech może być zrekompensowane przez osobniki spokrewnione. Im bliższy stopień pokrewieństwa między altruistą i odnoszącym korzyść krewniakiem, tym więcej ich wspólnych genów ocaleje i większy będzie wspólny sukces biologiczny, np. osobnik, który zginie, zapewniając przeżycie swemu rodzeństwu, ma szansę przekazać więcej swych genów następnemu pokoleniu niż w sytuacji odwrotnej (gdyby sam przeżył, a zginęło jego rodzeństwo). Dzieje się tak zawsze wówczas, gdy spełniony zostaje warunek: , B/C > 1/r, gdzie: B – korzyści krewniaka, C – koszty altruisty, mierzone wzrostem lub odpowiednio zmniejszeniem wartości przystosowawczej, r – współczynnik pokrewieństwa. Twórcą koncepcji doboru krewniaczego jest nowozelandzki biolog W.D. Hamilton.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt