Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dobór naturalny, selekcja naturalna

Opis
Zgłoś uwagę

(ekologia lasu, podstawowe zasady, prawa i teorie ekologiczne), jeden z czynników ewolucji będący końcowym rezultatem odbywających się procesów ekologicznych. Polega na selekcji osobników pod względem cech przystosowawczych. Faworyzuje fenotypy (ujawniające się cechy osobników), które w danych warunkach pozwalają wyprodukować większą liczbę potomstwa. W wyniku jego działania wzrasta adaptacja danego gatunku do środowiska, co w efekcie może prowadzić do specjacji. Dobór naturalny. działa na poziomie komórkowym (gametycznym), osobniczym oraz ponadosobniczym (dobór naturalny krewniaczy i dobór naturalny grupowy). Ostatecznym wynikiem działania doboru naturalnego jest różnorodność form biologicznych. Rozróżniamy dobór naturalny kierunkowy, dobór naturalny stabilizujący i dobór naturalny rozrzutowy.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt