Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dobro prawne jako dobro majątkowe

(zarząd przypadający oraz sprawowany przez Lasy Państwowe), rzeczy oraz użyteczności niematerialne, a także długi (zobowiązania):

1) wchodzące w sposób legalny w skład jednostki organizacyjnej, w tym w skład jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lub gospodarstwa domowego (także ułomnego gospodarstwa domowego, związanego z osobami bezdomnymi);

2) nierozerwalnie związane z twórcą, jeżeli dobrem jest użyteczność niematerialna w postaci utworów w rozumieniu przepisów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Konrad Tomaszewski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt