Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dokumentacja geologiczna kopaliny

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), ogół dokumentów i materiałów sporządzonych w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania.Dokumentacja geologiczna złoża kopaliny powinna określać:1) rodzaj, ilość i jakość rozpoznanych kopalin, w tym także kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych oraz substancji szkodliwych dla środowiska występujących w złożu,2) położenie złoża, jego budowę geologiczną, formę i granice,3) elementy środowiska otaczającego złoże,4) hydrogeologiczne i inne geologiczno-górnicze warunki występowania złoża,5) stan zagospodarowania powierzchni.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, art. 41 ust. 2

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt