Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dokumentacja powykonawcza

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt