Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dokumentacja projektowa

(inżynieria leśna, budownictwo leśne), to zbiór dokumentów pozwalających inwestorowi na realizację zamierzonych robót budowlanych. Przepisy prawa (§ 3 Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072) nałożyły na inwestora obowiązek określenia wymaganego zakresu dokumentacji projektowej ze względu na procedury zamówienia publicznego i postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych określone w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.). Na dokumentację projektową składają się: projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; projekty wykonawcze; przedmiar robót; informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach gdy jej opracowanie jest konieczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 3003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt