Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

DOP

(geomatyka), (akronim z ang.: Dilution of Precision), Zestaw parametrów opisywanych wartością liczbową określających wpływ geometrii konstelacji satelitów na nieboskłonie na wyznaczanie pozycji w systemie GPS. Dokładność wyznaczania współrzędnych X, Y, Z jest ściśle związana ze wszystkimi opisywanymi czynnikami i wprost proporcjonalna do wartości DOP. Im mniejsza (ale większa od zera) wartość parametru, tym pomiar jest dokładniejszy. Rozróżnia się następujące rodzaje DOP:

– GDOP (akronim z ang.: Geometric DOP) – geometryczne rozmycie dokładności opisujące wpływ konstelacji satelitów na współrzędne X, Y, Z oraz pomiar czasu;

– HDOP (akronim z ang.: Horizontal DOP) – poziome rozmycie dokładności opisujące wpływ konstelacji satelitów na współrzędne X, Y;

– PDOP (akronim z ang.: Positional DOP) – trójwymiarowe rozmycie dokładności opisujące wpływ konstelacji satelitów na współrzędne X, Y, Z – wartość najczęściej interpretowana przez użytkowników;

– TDOP (akronim z ang.: Time DOP) – wpływ konstelacji satelitów na błędy czasu;

– VDOP (akronim z ang.: Vertical DOP) – pionowe rozmycie dokładności opisujące wpływ konstelacji satelitów na współrzędną.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

„Słownik geomatyczny” zawarty w publikacji „Geomatyka w Lasach Państwowych – Część II. Poradnik praktyczny”, CILP, Warszawa 2013 r.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt