Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dopuszczalna masa całkowita zestawu (DMC)

to największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

 

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art. 2 p.54 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051080908  http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/si/0404.html    www.stodafor.org 

Publikacje powiązane tematycznie

DYREKTYWA RADY 96/53/WE (1996). z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.
Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt