Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dopuszczalne wartości hałasu

(ergonomia w leśnictwie), poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy LEX,8h, nie powinien przekraczać 85 dB, a odpowiadająca mu ekspozycja dzienna, EA,Te, nie powinna przekraczać 3.64*103 Pa2*s . W przypadku hałasu oddziaływującego na organizm człowieka nierównomiernie w poszczególnych dniach tygodnia poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy, LEX,w, nie powinien przekraczać 85 dB a odpowiadająca mu ekspozycja tygodniowa, EA,w, nie powinna przekraczać 18.2*103 Pa2*s. Maksymalny poziom dźwięku A, LAmax, przy włączonej charakterystyce dynamicznej S, nie powinien być większy niż 115 dB.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

PN/94-N-01307; Dz.U z dnia 23.01.2001 nr 4 poz. 36

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt