Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

DOR (dla własnych pracowników)

Opis
Rysunki
Zgłoś uwagę

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), ewidencja wykorzystania czasu pracy – DOR służy do zbierania informacji o czasie i rodzaju wykonywanej czynności przez pracownika, odnoszonej do różnych pozycji planu. Sporządzana jest ona zarówno dla pracowników administracyjnych, jak i fizycznych. Dokumentami źródłowymi, z których wprowadza się dane do systemu, są:
- dziennik obecności pracownika (DOR) sporządzany przez leśniczego,
- lista obecności sporządzana w przypadku pracowników biura, którzy wykonują te same czynności (w tym wypadku dziennik obecności zastępuje lista obecności),
- dokumenty DOR rejestrowane, a następnie transferowane z rejestratora leśniczego.
- kartoteka absencji pracowników terenowych na stanowiskach nierobotniczych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Charakterystyka funkcjonalna SILP ze szczególnym uwzględnieniem systemu LAS

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
DOR (dla własnych pracowników)

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt