Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dostęp do informacji o wnioskach i zezwoleniach na usuwanie drzew i krzewów

(arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 24) ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późniejszymi zmianami) - udostępnieniu z podlegają - z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami): - f) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - g) decyzje o wymiarze administracyjnych kar pieniężnych za 1. zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych, wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych lub zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, 2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 3. zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 28) ww. ustawy udostępnieniu podlegają z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.145) - decyzje nakazujące usunięcie drzew i krzewów

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późniejszymi zmianami) - art. 21 ust. 2 pkt 24), pkt 28) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.627 z późniejszymi zmianami) – Art. 83, 88 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz.145) – Art. 88l, 88n

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt