Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drobnoustroje glebowe

(gleboznawstwo leśne), inaczej mikroorganizmy, są widoczne po powiększeniu obrazu w mikroskopie, czasem pod lupą. Zalicza się do nich: → wirusy, → bakterie, → promieniowce, → grzyby, → śluzowce, → pierwotniaki, → glony. Odgrywają one ogromną rolę w życiu i funkcjonowaniu gleby. Aktywność mikroorganizmów jest podstawą wielu procesów glebowych takich jak: → rozkład materii organicznej, → mineralizacja azotu (→ nitryfikacja, → amonifikacja), mineralizacja związków fosforu i przemiany siarki. Aktywność drobnoustrojów zależy od temperatury, porowatości i natlenienia która wiąże się ze strukturą gleby, odczynu, obecności zanieczyszczeń, uziarnienia. Nauka zajmująca się drobnoustrojami w glebie to → mikrobiologia gleby.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.
Górny M. 1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL

Publikacje powiązane tematycznie

Paul E.A., Clark F.E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Gleboznawstwo. 2006. Praca zbiorowa pod red. S. Zawadzkiego. PWRiL. Warszawa. wyd. IV.
Górny M. 1975. Zooekologia gleb leśnych. PWRiL

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt