Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga gruntowa

 w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym to droga nie posiadająca  jezdnię o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni nie przekracza 20 m.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art 2 p. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46881A589C  https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf 

Publikacje powiązane tematycznie

D. Godlewski. 2011. Nawierzchnie drogowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. T. Wliżak Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Warszawa 2011

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Droga gruntowa Fot. G.Trzciński
Droga gruntowa Fot. G.Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-26 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt