Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga jednojezdniowa

W ustawie o drogach publicznych jak i w przepisach określających warunki techniczne dróg publicznych (Dz.U. 199 r. nr 43, poz.430) nie zdefiniowano drogi jednojezdniowej. To droga posiadająca jedną  jezdnię z jednym lub wieloma pasami ruchu. Najczęściej jezdnia z dwoma pasami ruch przewidzianymi dla dwóch kierunków jazdy. Ze względu na organizację ruchu może być jednokierunkowa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

 art 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.)  art 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) 

 

Publikacje powiązane tematycznie

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)późn. zm.). G. Trzciński i inni 2016. Analiza funkcjonalności połączeń dróg leśnych z drogami publicznymi. DGLP Warszawa

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Droga jednojezdniowa Fot. G.Trzciński
Droga jednojezdniowa Fot. G.Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-26 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt