Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga leśna startegiczna

newralgiczna droga na obszarze zwartego wielkoobszarowego kompleksu leśnego składająca się z odcinków dróg głównych dwóch lub więcej nadleśnictw. Droga priorytetowa pod względem przeciwpożarowym, gospodarczym łącząca obszary transportowe sąsiednich nadleśnictw. Wymagająca wspólnego działania nadleśnictw w celu przystosowania do ruchu pojazdów wysokotonażowych niezależnie od warunków pogodowych.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

A. Czerniak i  inni. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP Warszawa 2013. 

https://tbr.lasy.gov.pl/apex/f?p=102:3:::NO::P3_TEMAT:3782  

Publikacje powiązane tematycznie

Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-26 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt