Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga o ograniczonej dostępności

To droga na której z przepisów prawa i warunków technicznych wprowadzone jest ograniczenie dostępności do drogi (patrz "dostępność do drogi"). Z mocy ustawy o drogach publicznych drogami o ograniczonej dostępności są autostrady i drogi ekspresowe. Warunki techniczne dla dróg publicznych w § 8a i 9 oraz 55 (Dz.U. 199 r. nr 43, poz. 430 ze zm.) wprowadzają ograniczenia dostępności na drogi publiczne.  Dla uczestników ruchu ograniczenie dostępności drogi może wynikać także z organizacji ruchu i innych przepisów prawnych np. (Dz.U. 2017 r. poz. 802).

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

 art.. 1 i 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.)  art 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A6FD2FEB5C   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/846B460609 

Publikacje powiązane tematycznie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t, oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t     Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)późn.

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-26 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt