Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga twarda

określa się drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi są
drogami gruntowymi.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art 2 p. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/46881A589C  https://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/5437/Przedsiewziecia_mogace_znaczaco_oddzialywac_na_srodowisko_przewodnik_po_rozporzadzeniu_rm.pdf 

Publikacje powiązane tematycznie

D. Godlewski. 2011. Nawierzchnie drogowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. T. Wliżak Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Warszawa 2011

Zdjęcia

Droga twarda Fot. Grzegorz Trzciński
Droga twarda Fot. Grzegorz Trzciński
Droga twarda Fot. Grzegorz Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt