Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga wielojezdniowa

W ustawie o drogach publicznych jak i w przepisach określających warunki techniczne dróg publicznych (Dz.U. 199 r. nr 43, poz.430) nie zdefiniowano drogi wielojezdniowej. To droga posiadająca dwie lub więcej wydzielonych jezdni (z dasami ruchu) najczęściej przedzielonych pasem rozdzielającym z  barierami ochronnymi. Przy drogach dwujezdniowych jezdnie przewidziane dla dwóch przeciwnych kieruku ruchu. Przepisy ustawy o drogach publicznych przewidują, że autostrady oraz drogi ekspresowe powinny być wielojezdniowe.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

 art 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.)  art. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) 

 

Publikacje powiązane tematycznie

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)późn. zm.). G. Trzciński i inni 2016. Analiza funkcjonalności połączeń dróg leśnych z drogami publicznymi. DGLP Warszawa

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Droga wielojezdniowa Fot. G.Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-27 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt