Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga zbiorcza

Droga zbiorcza jest elementem drogi o ograniczonej dostępności lub samodzielną drogą publiczną przeznaczoną do bezpośredniej obsługi przyległego terenu. W zależności od sposobu zagospodarowania przyległego do drogi terenu wyróżnia się drogę zbiorczą obszarową i dojazdową.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

Publikacje powiązane tematycznie

§ 8a i  9. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

Autor: Piotr Adamski

Zdjęcia

Droga zbiorcza Fot. G.Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Hasło dodane 2020-03-27 przez Administratora Encyklopedii Leśnej


Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt