Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga

Drogę można zdefiniować według następujących przepisów jako:
1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym;
2) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) budowla będąca obiektem liniowym: droga wraz ze zjazdami.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

art 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) art 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.)
art.4 p.3, 3a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.)

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A3B126A35D  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C2F8A8F06E

Publikacje powiązane tematycznie

Towpik. 2006. Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa. S. Gaca, W.Suchorzewski, M. Tracz. 2008. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka. WKiŁ. Warszawa   A. Czerniak i  inni. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP Warszawa 2013

Zdjęcia

Droga Fot. G. Trzciński
Droga Fot. G. Trzciński
Droga Fot. G. Trzciński

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt