Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

droga

Opis
Zgłoś uwagę

(inżynieria leśna, drogownictwo leśne), drogę można zdefiniować według następujących przepisów jako:1) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 z póź. zm.) budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym; 2) Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 Nr 108, poz. 908 z póź. zm.) wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.) budowla będąca obiektem liniowym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Grzegorz Trzciński

Zgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY
Kontakt

Szybki kontakt