Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drogi leśne boczne

to drogi gospodarcze, wykorzystywane całorocznie lub okresowo (w tym dojazdy pożarowe).Ich  konstrukcja  uzależniona jest od natężenia ruchu. Drogi leśne boczne łączą się z leśnymi drogami głównymi i istotnymi obiektami występującymi na obszarze transportowym.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

A. Czerniak i  inni. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP Warszawa 2013. 

http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17891.htm?plik=1918   https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:10:0::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:5691421476212732/2017_07_539au.pdf,2017025,2017_7 

Publikacje powiązane tematycznie

Trzciński G. Czerniak A. Stan techniczny dróg leśnych – potrzeby remontowe. Sylwan 161 (7): 539−547 Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie A. Czerniak, G. Trzciński, 2016. Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w Państwowym Gospodarstwie Leśny Lasy Państwowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colenddar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, s.55-64
G. Trzciński, A. Czerniak, S.M. Grajewski, 2016. Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 527-542
wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”. Trzciński. 2011. Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi. Wydawnictwo SGGW. Warszawa

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt