Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drogi leśne dojazdowe

to łączniki dojazdowe od dróg publicznych, dróg leśnych głównych i leśnych bocznych oraz do ważnych punktów występujących w obszarze transportowym nadleśnictwa. Drogi leśne dojazdowe zapewniają komunikacyjność wynikającą z potrzeb dojazdu np. do obiektów rekreacyjnych, punktów widokowych, budowli sakralnych. Łącznikowy dojazd ma często jeden wjazd, zakończony zwykle placem do zawracania (potocznie „droga ślepa”),

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

A. Czerniak i  inni. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP Warszawa 2013. 

http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17891.htm?plik=1918  https://tbr.lasy.gov.pl/apex/f?p=102:3:::NO::P3_TEMAT:3782  

Publikacje powiązane tematycznie

Trzciński G. Czerniak A. Stan techniczny dróg leśnych – potrzeby remontowe. Sylwan 161 (7): 539−547 Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”. Trzciński. 2011. Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi. Wydawnictwo SGGW. Warszawa A. Czerniak, G. Trzciński, 2016. Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w Państwowym Gospodarstwie Leśny Lasy Państwowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colenddar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, s.55-64
G. Trzciński, A. Czerniak, S.M. Grajewski, 2016. Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 527-542

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt