Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drogi leśne główne

to drogi pełniące najważniejsze funkcje na obszarze transportowym nadleśnictwa (w tym dojazdy pożarowe), stanowiące podstawę komunikacyjnego udostępnienia lasu, umożliwiające transport przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, przystosowane do ruchu pojazdów wysokotonażowych; drogi te łączą układ dróg leśnych z drogami publicznymi, na które może wyjechać zestaw wysokotonażowy,

ŹRÓDŁO (AUTOR)

dr hab. inż. Grzegorz Trzciński

A. Czerniak i  inni. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. DGLP Warszawa 2013. 

http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17891.htm?plik=1918   https://tbr.lasy.gov.pl/apex/f?p=102:3:::NO::P3_TEMAT:3782    https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=105:10:0::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:5691421476212732/2017_07_539au.pdf,2017025,2017_7 

Publikacje powiązane tematycznie

Trzciński G. Czerniak A. Stan techniczny dróg leśnych – potrzeby remontowe. Sylwan 161 (7): 539−547 Zarządzenie nr 28 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji wyznaczania docelowej sieci drogowej nadleśnictwa”. Trzciński. 2011. Analiza parametrów technicznych dróg leśnych w aspekcie wywozu drewna samochodami wysokotonażowymi. Wydawnictwo SGGW. Warszawa A. Czerniak, G. Trzciński, 2016. Zmiany w stanie posiadania dróg leśnych w Państwowym Gospodarstwie Leśny Lasy Państwowe. Acta Sci. Pol. Silv. Colenddar. Ratio Ind. Lignar. 15(2) 2016, s.55-64
G. Trzciński, A. Czerniak, S.M. Grajewski, 2016. Funkcjonowanie infrastruktury komunikacyjnej obszarów leśnych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2016, s. 527-542

 

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt