Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

druzgoty (brekcje osadowe)

(gleboznawstwo leśne), skały osadowe złożone z ostrokrawędzistych fragmentów skał oraz ziaren minerałów o średnicy od 2 do 75 mm, scementowanych spoiwem. Stanowią produkt cementacji gruzu skalnego o różnym składzie mineralogicznym i petrograficznym. Przydatność glebotwórcza brekcji osadowych jest uzależniona od jej podatności na wietrzenie, limitowane spoiwem oraz rodzajem skał i minerałów ziaren wchodzących w ich skład. Inne typy brekcji (wulkaniczna, tektoniczna, inne) mają lokalne lub punktowe znaczenie glebotwórcze.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Bolewski A., Manecki A.1993. Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Publikacje powiązane tematycznie

Bolewski A., Manecki A.: Mineralogia szczegółowa. Wyd. PAE, W-wa 1993.
Bolewski A., Parochoniak W.: Petrografia. Wyd. Geol., W-wa 1988.
Borkowska M., Smulikowski K.: Minerały skałotwórcze. Wyd. Geol., W-wa 1973.
Maślankiewicz K.: Wstęp do nauki o skałach. Wyd. Geol., Warszawa 1967.
Mizerski W. 2005. Geologia Polski dla geografów. W-wa.
Oleksynowa K., Tokaj J., Jakubiec J. 1993: Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa i geologii. Cz. I. Rozpoznawanie minerałów i skał glebotwórczych. Skrypt AR w Krakowie.
Żaba J. 2003. Ilustrowany słownik skał i minerałów. Videograf II, Katowice.

Powiązane hasła

skała macierzystaskała

Zdjęcia

druzgot - o spoiwie węglanowym

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt