Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drzewostan

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), podstawowa jednostka podziału przestrzennego lasu, wydzielona na podstawie przyjętego kryterium przyrodniczego i gospodarczego dla potrzeb ewidencji, planowania i realizacji zabiegów gospodarczych w lesie.
Dokument „Polityka leśna państwa”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 1997 r.


 

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), zespół drzew o zbliżonych cechach morfologicznych, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym, art. 2 ust. 2b


 

(prawo ochrony środowiska i polityka leśna), należy przez to rozumieć roślinność drzewiastą, zajmującą grunt, będący wydzieleniem leśnym, z tym że:a) drzewa, których korony zajmują w danym czasie odpowiednio ograniczoną („tę samą” z punktu widzenia położenia ponad powierzchnię gruntu) część przestrzeni ekosystemu leśnego,  tworzą  drzewostan jednopiętrowy,b) drzewa, których korony zajmują w danym czasie różne części przestrzeni ekosystemu leśnego, tworzą odpowiednio drzewostan dwu – lub wielopiętrowy,c) drzewa, których wiek w drzewostanie wykazuje odpowiednio małe zróżnicowanie tworzą drzewostan równowiekowy,d) drzewa, których wiek w drzewostanie wykazuje określone zróżnicowanie, tworzą drzewostan różnowiekowy: jedno-, dwu- lub wielopiętrowy, e) drzewostan, który składa się z drzew tego samego gatunku lub w którym domieszka drzew innego gatunku jest odpowiednio mała, nazywany jest drzewostanem jednogatunkowym,f) drzewostan, który składa się z drzew dwu lub większej liczby gatunków, nazywany  drzewostanem dwu lub różnogatunkowym.
Konrad Tomaszewski. Prototyp Encyklopedii leśnej. Materiał  niepublikowany.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt