Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

drzewostan

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), zespół drzew o określonym składzie gatunkowym, wieku, budowie i związku z warunkami siedliskowymi, rosnących w bliskim sąsiedztwie i oddziałujących wzajemnie na siebie. W zależności od pochodzenia wyróżnia się drzewostany naturalne – powstałe samorzutnie, bez udziału człowieka, oraz drzewostany sztuczne – powstałe w wyniku sadzenia lub siewu. Ze względu na wiek drzew rozróżnia się drzewostany jednowiekowe (głównie sztuczne) i różnowiekowe (naturalne i te z drzewostanów sztucznych, które odnawiane są w różnych odstępach czasowych). Drzewostany mogą tworzyć drzewa jednego gatunku (drzewostany lite, drzewostany jednogatunkowe) lub różnych gatunków (drzewostany mieszane, drzewostany wielogatunkowe). Mogą być również zróżnicowane warstwowo (wysokościowo) i w związku z tym wyróżnia się drzewostany o jednej warstwie koron, tzw. drzewostany jednopiętrowe, oraz o kilku warstwach koron – drzewostany wielopiętrowe. W wielopiętrowych drzewa z koronami w warstwie górnej zwane są panującymi, a pozostałe opanowanymi (przygłuszonymi). Stanowią najważniejszy element strukturalny i funkcjonalny fitocenozy leśnej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław.

Publikacje powiązane tematycznie

Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.;
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.;
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt