Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dynamika płatów środowiska

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), lokalne zaburzenia biocenoz mogą powodować powstawanie lokalnych luk w zasiedleniu gatunków; luki te mogą być kolonizowane przez nowe osobniki reprezentujące te same lub inne gatunki. Jeśli kolonizacja powstałych w ten sposób płatów środowiska ma charakter losowy, może się zdarzyć, że osobniki różnych gatunków konkurujące ze sobą nie spotkają się przy kolonizowaniu tych samych płatów; byłby to mechanizm umożliwiający ich współistnienie w jednej, bogatszej przez to w gatunki, biocenozie. W biocenozach znajdujących się w zaawansowanych stadiach sukcesji, jak na przykład w biocenozie lasu, w takich lokalnych płatach środowiska będących lukami w zasiedleniu przebiegają procesy sukcesji w miniskali; w obrębie biocenozy tworzy się w ten sposób mozaika minipłatów, znajdujących się na różnych etapach sukcesji ekologicznej.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Publikacje powiązane tematycznie

Falińska K. (2004): Ekologia roślin. PWN, Warszawa.
Faliński J.B. (2001): Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN. Warszawa.
Krebs Ch. J. (2011): Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Odum E. P. (1982): Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa.
Weiner J. (2003): Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik Ekologii Ogólnej. PWN, Warszawa.

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt