Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

dynamika wzrostu (rozwoju) drzewa

(urządzanie lasu), żywotność drzewa określana w oparciu o cechy jakości, klasę bonitacji oraz stopień uszkodzenia i tendencje rozwojowe jakie dany gatunek wykazuje w opracowywanym terenie. W urządzaniu lasu dynamika wzrostu ma zastosowanie m.in.: przy określaniu wskaźnika zadrzewienia dla gatunków nieuwzględnionych w „Tablicach zasobności i przyrostu drzewostanów”, dla których należy stosować tablice gatunków drzew o zbliżonej dynamice rozwoju, a mianowicie, dla:1) topoli i wierzby – według osiki,2) klonu, jaworu i lipy – według buka,3) wiązu i grabu – według dębu,4) pozostałych gatunków nieobjętych tablicami – według brzozy.przy planowaniu orientacyjnego etatu cięć użytkowania przedrębnego należy uwzględniać /…/ stadia rozwojowe drzewostanów oraz dynamikę ich rozwoju.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Krzysztof Okła na podstawie Instrukcji Urządzania Lasu, CILP Warszawa 2012 cz. I, § 37 ust. 2; § 94 ust. 3

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt