Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 89/391/EWG

(bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie), podstawowy akt prawny Unii Europejskiej w sprawie wprowadzenia środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, tzw. Dyrektywa ramowa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

Piotr Gotowicki

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt