Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dyrektywa Siedliskowa, załącznik IV

(zoologia leśna, płazy i gady), załącznik do Dyrektywy Siedliskowej, zawierający wykaz gatunków roślin i zwierząt ważnych dla Wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony. Spośród polskiej batracho- i herpetofauny są to: traszka grzebieniasta, traszka karpacka, kumak nizinny, kumak górski, grzebiuszka ziemna, żaba moczarowa, żaba zwinka (dalmatyńska), żaba jeziorkowa, ropucha zielona, ropucha paskówka, rzekotka drzewna, żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka zielona, wąż Eskulapa.

ŹRÓDŁO (AUTOR)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:PL:PDF

Publikacje powiązane tematycznie

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz. U. L 206 z 22.7.1994

Zdjęcia

Rysunki

Tabele

Mapy

Filmy

Pliki

Indeks alfabetyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNY

Indeks tematyczny:

POPRZEDNI NASTĘPNYZgłoś uwagę do hasła

Maksymalny rozmiar: 5MB
Kontakt

Szybki kontakt